Brand Finance logo

Brand Finance Istanbul Forum 2012

08 November 2012, 09:00–16:00 UK Time

Hesaplanabilir Pazarlama ve Marka Değeri

Pazarlama çabalarını kurumsal strateji ile örtüştürmek için üst yönetimin bir dizi ölçüm kullanılarak kurumsal hedeflere erişmede pazarlama çabalarının etkisini belirlemesi gerekecektir.

Tüketiciyi daha derinliğine anlamak önem kazandıkça ve rekabet arttıkça, pazarlama yatırımları ve ondan beklentiler daha ince elenip sık dokunacaktır.

Her gün daha çok şirket finansal sonuçlar üzerinde etkili olduğuna inandığı artı değer ile ilgili marka ağırlığı, tüketici sadakati gibi ölçümlere itibar etmektedir. Böylece pazarlamanın sürdürülen faaliyete ne kadar değer ilave ettiği anlaşılmaya çalışılmaktadır.

Farkındalık gibi ara ölçümler yerine, faaliyet ve davranışlara dair ölçümler üzerine odaklanılması, pazar payı yerine satışlar, değer yerine hacim, kâr yerine yatırımın geri dönüşü üzerine tartışmaların yoğunlaşması, kurumsal başarıyı sağlama alma yolunda yararlı sonuçlar verecektir.

Pazarlamanın hedeflere erişmede etkisi izlenebildikçe bu amaç için gerekli kaynaklar daha kolaylıkla belirlenebilecektir.

Pazarlamanın finansman dilini iyi bilmesi, pazarlama çabaları ile finansal başarı ve marka değeri arasındaki ilişkiyi açıklayabiliyor olması, pazarlamanın kurum içi inanılırlığını arttıracaktır.

08 November 2012, 09:00–16:00 UK Time
Subscribe
to be notified of future events

Name

Job Title
Description
Link

Name

Description
Link
Sakıp Sabancı Museum Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul

Open in new window
Message