Brand Finance logo

Svenska varumärken växer igen trots fortsatt marknadsturbulens

16 June 2022
This article is more than 2 years old.
  • IKEA varumärket, värderat till SEK 150.5 miljarder, är Sveriges både mest värdefulla och starkaste varumärke
  • Mediavarumärket Viaplay, som vuxit med 87%, är Sveriges snabbast växande varumärke
  • Bland svenska bankvarumärken toppar Nordea och Swedbank
  • Dometic Group, IFS, Viaplay och AFF slår sig in på topp 50-listan över Sveriges starkaste varumärken
  • Bland nationsvarumärken har Sverige, som hamnar på plats 14 i 2022 Global Soft Power Index, en fortsatt särställning bland världens mindre nationer

    Hela Brand Finance Sweden 50 rapporten här

Varumärket IKEA, värderat till SEK 150.5 miljarder, är Sveriges starkaste och mest värdefulla varumärke

Detaljhandelsjätten IKEA är fortfarande, för tionde året i rad, Sveriges mest värdefulla varumärke. Värdet uppgår till 150,5 miljarder SEK enligt en ny rapport från Brand Finance, ledande specialist på varumärkesvärdering. Även om IKEA ställdes inför stora utmaningar under pandemin, inklusive lägre kundefterfrågan och störningar i leveranskedjan, har möbelvaruvarumärket behållit första positionen i Brand Finance Sweden 50 2022-ranking. Bland annat tack vare ökad onlineförsäljning samt genom implementering av en "Click and Collect"-service. Varumärket har också förnyat sig inom området produktdesign samt genom att lansera såväl nya produkter som varumärkessamarbeten.

Varje år mäter Brand Finance världens 5 000 största varumärken samt publicerar cirka 100 land- och sektorrapporter. Sveriges 50 mest värdefulla och starkaste varumärken ingår i den årliga Brand Finance Sweden 50 rankingen.

Förutom att mäta varumärkesvärden i absoluta tal så använder sig Brand Finance av ett balanserat styrkort för att mäta styrkan i ett varumärke. I sistnämnda mätningar ingår parametrar som marknadsföringsinvesteringar, affärsresultat och intressentkapital (stakeholder equity). Brand Finance bedömning av intressentkapital inkluderar, i enlighet med ISO 20671, ursprungliga marknadsundersökningsdata från över 100 000 respondenter i mer än 35 länder och i nästan 30 sektorer. IKEA toppar inte bara listan över Sveriges mest värdefulla varumärken utan också listan över Sveriges starkaste varumärke. Detta som en följd av att IKEA uppnår imponerande 83,2 av 100 Brand Strength Index (BSI)-poäng, motsvarande ett AAA-märke. Att IKEA är starkt även i detta avseende beror bland annat på att varumärket investerar aktivt i hållbarhetsinitiativ, inklusive avfallsminskning inom ramen för sin Circular Hub-satsning. Att IKEA siktar på att vara klimatpositiva till 2030 har också bidragit till BSI-resultatet.

Mediavarumärket Viaplay, som vuxit med 87%, är Sveriges snabbast växande varumärke

Värdet på svenska mediavarumärket Viaplay har i år ökat med imponerande 87%. Det innebär att varumärket nu värderas till 3,8 miljarder SEK. Mediaindustrin förändrades kraftigt under pandemiåren och Viaplay responderade på den både växande och förändrade kundefterfrågan genom att lansera nya original-TV-serier och filmer. Viaplay planerar nu att utöka sitt tjänsteutbud genom Viaplay Select samt genom att tillgängliggöra sin mobilapplikation på fler internationella marknader. Bland annat i Japan, USA, Nederländerna och Polen. I linje med både sitt modifierade utbud och sin mer internationella räckvidd bytte företaget också namn från Nordic Entertainment Group till just Viaplay.

Bland svenska bankvarumärken toppar Nordea och Swedbank

Nordea är det mest värdefulla svenska bankvarumärket i rankingen, på årsbasis växte värdet med 26%. Nordeas förvärv av Frankrike-baserade SocGen Finans har gett utdelning. Swedbank är det näst mest värdefulla bankvarumärket i Sverige (varumärkesvärdet, nu 25,9 miljarder SEK, växte med 12 procent). Med en Brand Strength Index (BSI) poäng på 77, motsvarande ett AAA-varumärke, ökade inte bara varumärkets värde utan det blev också starkare. Bankens CSR-poäng ökade markant efter att Swedbank lanserat nya hållbarhets- och miljöinitiativ samt etablerat hållbarhet som kärnan i sin affärsstrategi. Bankvarumärket gick även med i Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), ett världsomspännande samarbete mellan finansinstitutioner som syftar till att sätta ett ekonomiskt strålkastarljus på växthusgasproblematiken.

Anna Brolin, MD Brand Finance Nordics, kommenterar årets resultat:

”Det är glädjande att de svenska topp-50-varumärkena, kollektivt, nu har återhämtat en hel del mark som förlorades under föregående pandemiår. Nästan hälften av den kraftiga värdenedgången är nu återvunnen. Detta trots att marknaden återigen är turbulent om än av andra skäl än under COVID-eran. Det är alltså inte bara det svenska nationsvarumärket som visat sig motståndskraftigt under ett för Sverige ovanligt skakigt år, samma sak gäller en rad viktiga svenska exportföretag. På 10 i topp-listan har bara ett varumärke, Volvo, sjunkit ordentligt sedan förra året. Övriga nio varumärken har antingen stigit kraftigt eller lyckats bibehålla sitt värde. Det ska bli intressant att se i vilken grad hållbarhetsinvesteringar – numera en nyckelingrediens i många svenska varumärken – fortsätter att löna sig.

Gällande topp 50-listan så är det förstås alltid tråkigt att se gamla etablerade varumärken ramla ur, som i år SSAB. Ingen lista av detta slag förblir dock vital utan liständringar. SSAB skulle inte ha fallit ur om inte konkurrensen varit stenhård, dvs om inte andra framgångsrika snabbväxande globala varumärken hade slagit sig in på listan för första gången. I år välkomnar vi inte mindre än fyra spännande nykomlingar: AFF, Dometic, IFS och Viaplay.”

Dometic Group och IFS slår sig in på topp 50-listan

Bland de fyra nya aktörerna på Brand Finance Sweden 50-ranking så klättrar Dometic Group (37:e plats) och IFS (på 38:e plats) högst. Turismvarumärket Dometic Group (varumärkesvärdet 5,8 miljarder SEK) lägger fokus på hållbarhet vilket också bidrar till goda CSR- och Brand Strength Index (BSI) resultat. Dometic Group är vidare en pionjär inom området mobilt (och miljövänligt) boende. Teknologivarumärket IFS (varumärkesvärdet 5,3 miljarder SEK) är ett multinationellt programvaruföretag med en snabbt växande kundbas som erbjuder IT-stöd inom en rad olika sektorer. Bland annat inom bygg, telekommunikation och detaljhandeln. Genom ett ekosystem av partners, samt med hjälp av verktyg som IFS molntjänster, underlättas förnyelse inom den ständigt föränderliga tekniksektorn.

Bland nationsvarumärken har Sverige, som hamnar på plats 14 i 2022 Global Soft Power Index, en fortsatt särställning bland världens mindre nationer

Sverige hamnar på 14:e plats i Global Soft Power Index 2022. Det innebär att Sverige tappar fem placeringar från föregående år, ett resultat bland annat av att flera av världens större nationer återhämtat sig efter kraftiga tapp under början av pandemin. Likväl förbättrades Sveriges totala indexpoäng (marginellt). Det senare illustrerar dels mätningens relativa natur och dels att världen fortsätter att se med positiva ögon på flertalet element som bygger det svenska nationsvarumärket.


Sverige knep dessutom en topp tre-placering – och därmed en Brand Finance-medalj – i inte mindre än sex underkategorier. Exempel inkluderar underkategorierna "tolerans och inklusivitet”, ”miljövänlighet” och ”attraktiv livsstil”. Endast sju länder i världen uppnådde ett större antal topplaceringar i underkategorierna. Sverige rankade också särskilt högt inom kategorin "Människor & värderingar". Denna kategori mäter synen på parametrar som "generositet", "rolighet", "vänlighet", "pålitlighet" samt nyssnämnda "tolerans och inklusivitet". Sverige kvalar in med topp tio placeringar i fyra av dessa fem underkategorier.

Se hela Brand Finance Sweden 50 rapporten här

SLUT

Note to Editors

Every year, leading brand valuation consultancy Brand Finance puts 5,000 of the biggest brands to the test, and publishes nearly 100 reports, ranking brands across all sectors and countries. Sweden’s top 50 most valuable and strongest brands are included in the Brand Finance Sweden 50 ranking.

Brand value is understood as the net economic benefit that a brand owner would achieve by licensing the brand in the open market. Brand strength is the efficacy of a brand’s performance on intangible measures relative to its competitors. The full ranking, additional insights, charts, more information about the methodology, and definitions of key terms are available in the Brand Finance Sweden 50 report.

Media Contacts

Penny Erricker
Communications Executive
Brand Finance

About Brand Finance

Brand Finance is the world’s leading brand valuation consultancy. Bridging the gap between marketing and finance for more than 25 years, Brand Finance evaluates the strength of brands and quantifies their financial value to help organizations of all kinds make strategic decisions.

Headquartered in London, Brand Finance has offices in over 20 countries, offering services on all continents. Every year, Brand Finance conducts more than 5,000 brand valuations, supported by original market research, and publishes over 100 reports which rank brands across all sectors and countries.

Brand Finance also operates the Global Brand Equity Monitor, conducting original market research annually on over 5,000 brands, surveying more than 150,000 respondents across 38 countries and 31 industry sectors. Combining perceptual data from the Global Brand Equity Monitor with data from its valuation database enables Brand Finance to arm brand leaders with the data and analytics they need to enhance brand and business value.

Brand Finance is a regulated accountancy firm, leading the standardization of the brand valuation industry. Brand Finance was the first to be certified by independent auditors as compliant with both ISO 10668 and ISO 20671 and has received the official endorsement of the Marketing Accountability Standards Board (MASB) in the United States.

Get in Touch

Message